Żyjemy i pracujemy w społeczeństwie sieciowym, w zglobalizowanym świecie, wśród ludzi ze sobą połączonych. Automatyzm i feudalny model zarządzania z XX wieku marginalizuje firmy. Współpraca, partnerstwo, dynamiczna zmienność, komunikacja i wartości określają środowisko pracy oraz warunki biznesowe e-ry XXI wieku. Rozwój w kierunku „turkusowych organizacji” staje się faktem, a to oznacza transformację kulturową firm i przywództwa.

A-NC { Przywództwo XXI wieku } dr Simon Western
Chcemy robić to, w co wierzymy. Potrzebujemy wartości, odwagi i konsekwencji.

A-NC dr Simon Western

A-NC { Przywództwo XXI wieku } dr Simon Western
3 dni dynamicznego, intensywnego warsztatu: 28-29-30 marca 2019 (Warszawa)

Przywództwo Analytic-Network Coaching realizowane jest w 5 obszarach, które poprzez analizę prowadzą do rozwoju.
» Samoświadomość i wartości » Analiza głębi
» Relacje i praca zespołowa » Analiza relacji
» Moc przywództwa » Analiza przywództwa
» Sieci i przewodzenie zmianie » Analiza sieci
» Myślenie strategiczne » Analiza strategiczna

Analytic-Network Coaching System jest dla przywódców i liderów, którzy dostrzegają potrzeby zmiany i chcą doskonalić swoje umiejętności w przewodzeniu, budowaniu relacji wewnętrznych i zewnętrznych, myśleniu strategicznym i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Analytic-Network Coaching System jest dla coachów, którzy wspierają zmiany i transformacje w kulturze organizacyjnej, rozwijają umiejętności twórczego i konstruktywnego zarządzania konfliktem, uczestniczą w procesach budowania alternatywnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej.

Analytic-Network Coaching System jest dla pracowników HR i Business Partner HR, którzy wdrażają procesy oparte na sieciowości, współodpowiedzialności, zaangażowaniu i wartościach, realizują projekty sukcesji i mentoringu, poszukują skutecznych metod zarządzania potencjałem talentów.

Organizacje są świadome zmiany w sposobie zarządzania. Brakuje im praktycznego wsparcia opartego na autentyczności przywódców, sieciowości w działaniu i relacyjnym postrzeganiu otoczenia. Analytic-Network Coaching System to proces rozwoju i zmiany służący budowaniu świadomości połączeń w sieci relacji, kształtowaniu ich i efektywnemu oraz skutecznemu zarządzania nimi. Przywódca korzystając z Analytic-Network Coaching System, rozumie i wie kiedy, jak i gdzie zapoczątkować transformację służącą zespołowi i organizacji, w której pracuje.

A-NC { Korzyści } dr Simon Western
Chcemy robić to, w co wierzymy. Sukces nie jest ostateczny. Porażka nie jest totalna. Liczy się odwaga… Twoja! Czy chcesz wejść na tę ścieżkę?

Indywidualne: styl przywództwa WILD, proces CPD, rozwój w obszarze myślenia sieciowego i systemowego, wzmocnienie kompetencji przywódczych dla zespołów i macierzowych struktur rozproszonych.

Zespołowe: wzrost motywacji do odpowiedzialnego i świadomego działania, konstruktywne zarządzanie konfliktem i zmianą, współpraca oparta na wartościach, transparentna komunikacja.

Organizacyjne: korzystanie z potencjału kadry zarządzającej, wzrost zaangażowania pracowników, rozwój w kierunku innowacyjności i kreatywności, skuteczna realizacja misji i wizji.

Certyfikat (akredytacja): praca narzędziami systemu Analytic-Network Coaching System, dostęp do praktycznej wiedzy i doświadczeń (analiza przypadków), wsparcie członków międzynarodowej społeczności.

A-NC { Dr Simon Western }

Autor międzynarodowych publikacji z przywództwa i coachingu. Keynote Speaker międzynarodowych konferencji. Coach i konsultant menedżerów zarządzających, liderów zespołów w sektorach zdrowia i edukacji, bankowości, handlu detalicznego i organizacji non-profit. Propagator nurtu uczenia się przez doświadczanie.
Współpracował z Lanchaster University Management School, Tavistock Clinic. Realizował projekty rozwoju przywództwa m.in. dla: Caterpillar, HSBC Bank, Hewlett Packard, Microsoft, National Education Research. W Polsce, wraz z Pracownią Satysfakcji m.in. w: NSG Group, Polkomtel, Ströer.

A-NC { Zgłoszenia i rezerwacja }

» Warsztat A-NC, tłumaczony jest na język polski, prowadzi dr Simon Western.
» Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność potwierdzonych i opłaconych zgłoszeń.
» Informacje organizacyjne, odpowiedzi na pytania, kontakt z uczestnikami:

Dagmara Kołodziejczyk
+48 505 144 546
wiadomość e-mail: napisz tutaj
Mariusz Cyzio
+48 733 550 503
wiadomość e-mail: napisz tutaj

» Link do strony: Simon Western

Formularz rejestracji i zamówienia

Analytic-Network Coaching System™ – dr Simon Western
Certyfikowany warsztat, 28-29-30 marca 2019, Warszawa
Cena: 3.900,00 zł / za 1 osobę
(cena nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia)

 

Klauzula na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO
Wysyłając formularz zamówienia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest firma Pracownia Satysfakcji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 80, KRS 0000303887, REGON 141313451, NIP 7010119396 w celach handlowych i marketingowych.
Podaję dane osobowe i/lub firmowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz moim prawie dostępu do treści danych i prawie do ich zmiany lub usunięcia.