Kobietom brak odwagi, wiary w siebie, wiedzy i doświadczenia zawodowego. Reagują emocjonalnie, a sukces i awans to dla nich ciernista ścieżka. Pracują za niższe niż mężczyźni wynagrodzenie. Decyzja o założeniu rodziny i macierzyństwie oznacza utratę pozycji biznesowej i wypełnianie społecznie określonej roli matki i żony… stop. Zatrzymajmy się w uleganiu stereotypom. Mamy XXI wiek i czas nie tylko wyobrazić sobie, również zobaczyć…

Kobietę pewną siebie, świadomą swoich wad i zalet, talentów, potencjału i energii do działania. Wolną w dokonywanych wyborach. Realizującą cele, wyznaczającą kierunki rozwoju, innowacyjną i kreatywną. Efektywnie zarządzającą biznesem. Potrafiącą odnaleźć się na wszystkich stanowiskach w dowolnych branżach gospodarki… stop. Zadbajmy o kontakt z samą sobą. Mamy XXI wiek i czas nie tylko wyobrazić sobie, czas zobaczyć…

Prawdziwa Ja

Sukienka Prawdziwej Ja

Doceń swoją sprawczość. Rozwijaj własne możliwości. Korzystaj z potencjału. Inspiruj. Kreuj. Odważnie bądź tam, gdzie chcesz być. Dbaj o wartości.

Prawdziwa Ja

Projekt „Prawdziwa JA” dedykujemy wszystkim Kobietom, które są aktywne zawodowo, pracują indywidualnie lub zespołowo, podejmują decyzje, szukają własnej tożsamości biznesowej. Stawiamy na rozwój (samo)przywództwa w oparciu o autentyczność, pewność siebie, odwagę, wartości i dojrzałość. Pracujemy na indywidualnych potrzebach rozwojowych i w synergii z celami biznesowymi. Korzystamy z innowacyjnych metod, technik i narzędzi podejścia systemowego i sieciowego.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas, zadaj pytanie, bądź z nami w kontakcie klikając tutaj.