Katarzyna Ramirez

Specjalizuję się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów, kadry menedżerskiej, liderów zespołów. Prowadzę warsztaty rozwojowe career i job coachingu, superwizje dla coachów. Pracuję w obszarach przywództwa, zarządzania, planowania strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji, efektywności, innowacyjności. Korzystam z wiedzy i doświadczenia, praktycznych metod, technik i narzędzi podejścia holistycznego i systemowego. Wspieram w procesach zmiany poprzez interdyscyplinarność, aktywność i zaangażowanie. Zapraszam do pracy coachingowej w zgodzie ze sobą, z własnymi wartościami, w atmosferze otwartości i zaufania, tolerancji dla odmiennych poglądów. Dbam o najwyższą jakość, standardy i etykę. Wierzę, że początkiem każdej transformacji jest samoświadomość i kształtowanie postaw w nas samych.

Ścieżka mojej kariery zawodowej związana jest z pracą z ludźmi i dla ludzi, w administracji państwowej, przemyśle chemicznym, ciężkim, motoryzacji, finansach i bankowości. Jestem doświadczonym menedżerem w obszarach zarządzania i HR. Uczę indywidualnie, na poziomie akademickim, w biznesie.

Współpracuję ze środowiskami naukowymi i biznesowymi promując coachingowe i mentoringowe metody w przywództwie, zarządzaniu, rozwijaniu talentów i proaktywności. Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe dla coachów. Piszę artykuły i książki o coachingu i systemowości. Zbieram historie i opowieści rodzinne. Czytam. Podróżuję. Chodzę z kijkami. Jeżdżę na rowerze.